9 Mayıs 2009 Cumartesi

Resul KAYA COĞRAFYA(İ.Ö) 080907034Bilgisayar Okur-Yazarlığı
İnsanların Temel Bilgisayar Bilgilerini öğrenmeleri ve bu bilgileri modern yaşamda kullanmaları hem kendilerinin hem de gelecek nesillerin bilinçlendirilmeleri ve yönlendirilmeleri açısından çok önemlidir. Temel bilgisayar bilgilerini öğrenme; bilgisayarı günlük yaşamında yaşam kalitesini artırabilmek, bilgiye ulaşmak veya eğlence amacı ile kullanabilme; bilgisayarlarla ilgili yenilikleri izleyip tartışabilme ve üzerinde yorum yapabilme; bilişim teknolojilerini belli bir düzeyde karşılaştırabilme ve takdir edebilme gibi yeteneklere erişen kişiler kısaca Bilgisayar okur-yazarı olmuş demektir.
1950-1980 döneminde çokça duyduğumuz okur-yazar, okur-yazarlık, özellikle kişisel bilgisayarlarların hayatımıza girmesi ile birlikte, bilgisayar okur-yazarı (computer literate), bilgisayar okur-yazarlığı (computer literacy) deyimleri ile yer değiştirmiştir. Ancak, ulusal istatistikler, ülke çoğunluğunun henüz bilgisayar okur-yazarı olmadığını göstermektedir.
Bilgisayar teknolojilerindeki hızlı gelişim ve değişim, bilgisayar okur-yazarlığının, bir kerede tamamlanabilecek bir eğitim aşaması olmadığını ve bunun yaşam boyu sürdürülmesi gerektiğini göstermektedir.
Günümüz insanı bilgiye ulaşmak ve onu en iyi şekilde kullanmak için çaba göstermektedir. Geleceğin toplumunda "aranan kişi" bilgiyi en verimli şekilde kullanan kişi olacaktır. Bilgisayar bilgiye ulaşmada ve bilgiyi kullanmada çok önemli bir fonksiyona sahiptir. Eğitim kurumlarında da bir öğretim aracı olarak bilgisayar, artık bir tercih olmaktan çıkmakta ve bir zorunluluk haline gelmektedir. "Çocuklarımıza hangi yaştan itibaren bilgisayar kullanamını nasıl öğretmeliyiz?" ve "Bilgisayarı bir oyun aracına çevirameden, nasıl çocuklarımızın kullanımına sunabiliriz?" gibi sorular anne-babalar ve öğretmenler tarafından sıkça sorulmaktadır. Bilgisayar Okur Yazarlığı" dizisi sizlerin bu sorularını da dikkate alarak, İlköğretmin her aşamasında çocuklarımıza, onların yaş özelliklerine uygun bir öğretim programı ile bilgisayar kullanmayı, eğlenerek, yaparak, yaşayarak öğretmeyi hedeflemektedir. Başlangıçtan itibaren 8 kitabı bitiren öğrenci, bilgisayarı etkin bir biçimde kullanabilecek bir düzeye gelecektir. Yeni bilgilere ulaşmak, ders çalışmak, ödev yapmak, proje hazırlamak, okul gazetesi çıkarmak, sanatsal çalışmalar yapmak, internetle dünyayı dolaşmak ve hatta oyun oynamak...
Bugün, ülkemizdeki eğitim kurumlarında (temel-orta-öğretim, özel kurslar, ve üniversite), bilgisayar okur-yazarlığı altında kelime işlemci (Word), elektronik tablolama (Excel), sunum yazılımı (Powerpoint), ve Internet tarayıcılar (Netscape, Internet Explorer) gibi yazılımların kullanımı bir ölçüde öğretilmekte, ve ne yazık ki temel kavramlara yer verilmemektedir.
Bilgisayar okur-yazarı olabilmek için gerekli konular şunlar olabilir:
OKUR
Temel bilgisayar kavram ve tanımları
En çok kullanılan bilgisayar terimleri
Bilgisayarların
kısa bir tarihçesi
genel sınıflandırılmaları
çalışma prensibi
kapasiteleri
donanımı ve çevre birimleri
Bilgisayar ağları temel bilgileri
YAZAR
Internet kullanımı
Programlama kavramları
Yazılımların sınıflandırılması
Bazı uygulama yazılımlarının amaç ve kullanımı
Programlama
Bu konuların temel-orta ve üniversite eğitiminde bir bütünlük çerçevesinde dağıtılması gereklidir. Bu konudaki önerim şudur:
İLK-ÖĞRETİM (8. sınıf)
Başlangıç düzeyde Bilgisayar OKUR'luğu
Bilgisayar Laboratuvarları varsa
OYUN yazılımları
Seçilen bazı ders ve konular için Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE)
Matematik
Yabancı Dil
Temel Bilimler ile ilgili animasyon ve benzetim yazılımları
ORTA-ÖĞRETİM
Orta düzey Bilgisayar OKUR-YAZAR'lığı (var olan teknolojiler)
Internet kullanımı
Programlamaya giriş (Algoritma, akış-şeması, Pascal programlama)
BDE
ÜNİVERSİTE
Üst düzey Bilgisayar OKUR-YAZAR'lığı (yeni teknolojiler)
Internet uygulamaları
Web sayfası düzenleme araçları
Bilimsel Programlama
Nesnesel Programlama
Web üzerinden uzaktan eğitim
Bu yüzyılı her açıdan başarı ile bitirecek uluslar, kesin olarak bilgisayar okur-yazarı olan ulus ve toplumlar olacaktır. Ulusumuzun da başarıya ulaşmasında, gelecek 10 yılda bilgisayar okur-yazarlığının gelişmesi ve sektöre yapılacak yatırımların büyük etken olacağı apaçıktır.

Şahsi Görüşüm: Bilgisayar günümüzde bilgiye ulaşmada en hızlı iletişim aracıdır.Bilgisayar okur yazarlığı günümüzde çok önemli bir yere gelmiştir.Gelişmiş ülkelerde bu oran çok fazladır.Ülkemizde bilgisayar okur yazarlığını artırmak için bilgisayar eğitimine gereken önem verilmeli ve bu eğitime küçük yaşlardan itibaren başlanılması gerekmektedir.
Resul KAYA COĞRAFYA(İ.Ö) 080907034

Bilgisayar okur-yazarlığı(034)Bilgisayar Okur-Yazarlığı
İnsanların Temel Bilgisayar Bilgilerini öğrenmeleri ve bu bilgileri modern yaşamda kullanmaları hem kendilerinin hem de gelecek nesillerin bilinçlendirilmeleri ve yönlendirilmeleri açısından çok önemlidir. Temel bilgisayar bilgilerini öğrenme; bilgisayarı günlük yaşamında yaşam kalitesini artırabilmek, bilgiye ulaşmak veya eğlence amacı ile kullanabilme; bilgisayarlarla ilgili yenilikleri izleyip tartışabilme ve üzerinde yorum yapabilme; bilişim teknolojilerini belli bir düzeyde karşılaştırabilme ve takdir edebilme gibi yeteneklere erişen kişiler kısaca Bilgisayar okur-yazarı olmuş demektir.
1950-1980 döneminde çokça duyduğumuz okur-yazar, okur-yazarlık, özellikle kişisel bilgisayarlarların hayatımıza girmesi ile birlikte, bilgisayar okur-yazarı (computer literate), bilgisayar okur-yazarlığı (computer literacy) deyimleri ile yer değiştirmiştir. Ancak, ulusal istatistikler, ülke çoğunluğunun henüz bilgisayar okur-yazarı olmadığını göstermektedir.
Bilgisayar teknolojilerindeki hızlı gelişim ve değişim, bilgisayar okur-yazarlığının, bir kerede tamamlanabilecek bir eğitim aşaması olmadığını ve bunun yaşam boyu sürdürülmesi gerektiğini göstermektedir.
Günümüz insanı bilgiye ulaşmak ve onu en iyi şekilde kullanmak için çaba göstermektedir. Geleceğin toplumunda "aranan kişi" bilgiyi en verimli şekilde kullanan kişi olacaktır. Bilgisayar bilgiye ulaşmada ve bilgiyi kullanmada çok önemli bir fonksiyona sahiptir. Eğitim kurumlarında da bir öğretim aracı olarak bilgisayar, artık bir tercih olmaktan çıkmakta ve bir zorunluluk haline gelmektedir. "Çocuklarımıza hangi yaştan itibaren bilgisayar kullanamını nasıl öğretmeliyiz?" ve "Bilgisayarı bir oyun aracına çevirameden, nasıl çocuklarımızın kullanımına sunabiliriz?" gibi sorular anne-babalar ve öğretmenler tarafından sıkça sorulmaktadır. Bilgisayar Okur Yazarlığı" dizisi sizlerin bu sorularını da dikkate alarak, İlköğretmin her aşamasında çocuklarımıza, onların yaş özelliklerine uygun bir öğretim programı ile bilgisayar kullanmayı, eğlenerek, yaparak, yaşayarak öğretmeyi hedeflemektedir. Başlangıçtan itibaren 8 kitabı bitiren öğrenci, bilgisayarı etkin bir biçimde kullanabilecek bir düzeye gelecektir. Yeni bilgilere ulaşmak, ders çalışmak, ödev yapmak, proje hazırlamak, okul gazetesi çıkarmak, sanatsal çalışmalar yapmak, internetle dünyayı dolaşmak ve hatta oyun oynamak...
Bugün, ülkemizdeki eğitim kurumlarında (temel-orta-öğretim, özel kurslar, ve üniversite), bilgisayar okur-yazarlığı altında kelime işlemci (Word), elektronik tablolama (Excel), sunum yazılımı (Powerpoint), ve Internet tarayıcılar (Netscape, Internet Explorer) gibi yazılımların kullanımı bir ölçüde öğretilmekte, ve ne yazık ki temel kavramlara yer verilmemektedir.
Bilgisayar okur-yazarı olabilmek için gerekli konular şunlar olabilir:
OKUR
Temel bilgisayar kavram ve tanımları
En çok kullanılan bilgisayar terimleri
Bilgisayarların
kısa bir tarihçesi
genel sınıflandırılmaları
çalışma prensibi
kapasiteleri
donanımı ve çevre birimleri
Bilgisayar ağları temel bilgileri
YAZAR
Internet kullanımı
Programlama kavramları
Yazılımların sınıflandırılması
Bazı uygulama yazılımlarının amaç ve kullanımı
Programlama
Bu konuların temel-orta ve üniversite eğitiminde bir bütünlük çerçevesinde dağıtılması gereklidir. Bu konudaki önerim şudur:
İLK-ÖĞRETİM (8. sınıf)
Başlangıç düzeyde Bilgisayar OKUR'luğu
Bilgisayar Laboratuvarları varsa
OYUN yazılımları
Seçilen bazı ders ve konular için Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE)
Matematik
Yabancı Dil
Temel Bilimler ile ilgili animasyon ve benzetim yazılımları
ORTA-ÖĞRETİM
Orta düzey Bilgisayar OKUR-YAZAR'lığı (var olan teknolojiler)
Internet kullanımı
Programlamaya giriş (Algoritma, akış-şeması, Pascal programlama)
BDE
ÜNİVERSİTE
Üst düzey Bilgisayar OKUR-YAZAR'lığı (yeni teknolojiler)
Internet uygulamaları
Web sayfası düzenleme araçları
Bilimsel Programlama
Nesnesel Programlama
Web üzerinden uzaktan eğitim
Bu yüzyılı her açıdan başarı ile bitirecek uluslar, kesin olarak bilgisayar okur-yazarı olan ulus ve toplumlar olacaktır. Ulusumuzun da başarıya ulaşmasında, gelecek 10 yılda bilgisayar okur-yazarlığının gelişmesi ve sektöre yapılacak yatırımların büyük etken olacağı apaçıktır.

Şahsi Görüşüm: Bilgisayar günümüzde bilgiye ulaşmada en hızlı iletişim aracıdır.Bilgisayar okur yazarlığı günümüzde çok önemli bir yere gelmiştir.Gelişmiş ülkelerde bu oran çok fazladır.Ülkemizde bilgisayar okur yazarlığını artırmak için bilgisayar eğitimine gereken önem verilmeli ve bu eğitime küçük yaşlardan itibaren başlanılması gerekmekted.